CONTACTAR AMB FARMÀCIA MARTA GENTO

Si desitja contactar amb nosaltres utilitza el formulari que trobaràs a continuació. Recorda que també pots fer-ho mitjançant telèfon o acostant-te directament a la nostra farmàcia.

 

 

farmacia marta gento

Vía Augusta 49

08006 Barcelona

 

horaris

Dilluns a divendres

8h a 22h

Dissabtes, diumenges i festius

9h a 22h

 

T'AJUDEM?

Tel. 932 18 48 19

 

www.farmaciamartagento.com
info@farmaciamartagento.com

 

Enviando formulario

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Farmàcia Marta Gento

Via Augusta, 49, 08006 Barcelona

 

Finalitats principals del tractament

Gestionar el seu registre com a usuari en les plataformes.

Gestionar la contractació de productes i/o serveis.

Enviament de comunicacions comercials.

Resolució de consultes plantejades a través del blog en cas que existeixi.

Bases legitimadoras principals

Execució del contracte.

Consentiment.

Interès legítim.

Compliment d'obligacions legals.

Destinataris principals

Bancs i entitats financeres.

Forces i cossos de seguretat.

Prestadors de serveis.

 

Drets

Entre uns altres, dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en l'interès legítim.

 

Procedència

Facilitats pel titular.

Obtinguts sobre el comportament de navegació.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

 

Farmàcia Marta Gento Senallè

Delegat de Protecció de Dades (d'ara endavant, "DPO"):

 

Dades de Contacte del DPO: Comitè DPO

Telèfon: 932 18 48 19

Correu electrònic: info@farmaciamartagento.com

Web: www.farmaciamartagento.com

 

Pots contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic info@farmaciamartagento.com o telefònicament en el 932 18 48 19, de Dilluns a Divendres en horari de 9h a 18h.

 

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

 

Farmàcia Marta Gento Senallè, tractarà les dades de l'usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 

Gestionar el seu registre com a usuari en les plataformes online propietat de Farmàcia Marta Gento Senallè. No obstant això, en tot caso l'usuari haurà de verificar i validar el seu registre en cadascuna de les plataformes mitjançant la introducció del seu usuari i contrasenya a través del consentiment.

Gestionar les contractacions de productes i/o serveis que realitzi a través de la Web, així com la facturació i enviament corresponent.

Donar resposta a les consultes i dubtes plantejats en el blog en cas d'existir i a les diferents xarxes socials propietat de Farmàcia Marta Gento Senallè

Remetre periòdicament (a través de correu electrònic, via postal i/o SMS o qualsevol un altre mig futur electrònic) comunicacions electròniques amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb les nostres plataformes online, tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o arrebossat el seu consentiment.

Remetre periòdicament informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector dels productes farmacèutics, parafarmaceúticos, bellesa, cura personal i infantil, serveis professionals i de valor afegit per als usuaris finals, així com per als usuaris professionals del mercat farmacèutic, tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o arrebossat el seu consentiment.

Realitzar informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris a la Web.

Elaborar un perfil comercial de l'usuari i realitzar accions comercials ajustades al mateix, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (dades de navegació, hàbits d'accés, tràfic), tret que l'usuari s'oposi o arrebossat el seu consentiment.

Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

Neteja Ressalta les paraules desconegudes Utilitza les formes valencianes

Tradueix mentre s'escriu  Copia el text

 

 

Quines categories de dades tractem?

 

*Farmàcia Marta Gento Senallè tracta les següents categories de dades:

 

Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon, població, etc.

Dades de característiques personals quan són introduïdes en algun dels formularis (nom, data naixement,...)

Dades de salut (dolències, patologies, etc.).

Dades de tràfic i localització.

Metadades de comunicacions electròniques.

Dades d'informació comercial.

Dades econòmiques, o financers.

Les dades que en els formularis disposats per *Farmàcia Marta Gento Senallè a través de les seves plataformes online apareguin marcats amb un asterisc (*), seran necessaris per complir amb la finalitat contractual o legal establerta.

 

Per tant, si l'usuari no els facilités, no serà possible el seu registre a la web ni atendre la seva sol·licitud.

 

En cas que l'interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a *Farmàcia Marta Gento Senallè de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, *Farmàcia Marta Gento Senallè podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

 

Amb quines bases legitimadoras tractem les seves dades personals?

 

La legitimació per al tractament de les dades de l'usuari per part de Farmàcia Marta Gento Senallè per dur a terme l'alta i registre de l'usuari a les diferents webs es troba en el consentiment de l'interessat, sol·licitat en cada cas.

 

Per la seva banda, la gestió de la contractació de productes o serveis a través de les Web, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

 

El tractament de les dades facilitades a través del formulari “informació sobre els medicaments o consultes al Farmaceutico”, està legitimat per la pròpia resolució de la consulta plantejada per l'usuari.

 

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb les nostres plataformes online, informació comercial i/o promocional, l'elaboració d'informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris a la web i l'elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb Farmàcia Marta Gento Senallè, es basen en l'interès legítim de la companyia per dur a terme aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent.

 

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l'usuari podrà revocar un o varis d'ells no afectant als altres.

 

Igualment es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de Farmàcia Marta Gento Senallè.

 

 

Qui són els destinataris de les dades?

 

Les seves dades personals podran ser comunicats per part de *Farmàcia Marta Gento Senallè a:

 

Empreses de transport o serveis relacionats amb l'única fi que aquest pugui realitzar l'emissió de la factura corresponent, gestionar la recollida de la comanda o si escau l'enviament de la comanda a l'adreça indicada per l'usuari.

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en virtut de l'establert en la Llei.

Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.

Prestadors de serveis per gestionar el tractament de dades descrites en la política de privadesa, d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per *Farmàcia Marta Gento Senallè.

 

 

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

 

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recaptats, tret que l'usuari sol·liciti la seva baixa a *Farmàcia Marta Gento Senallè, oposant-se o revocant el seu consentiment. Tot això sense perjudici que aquest termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o existeixin tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini.

 

 

Què drets li assisteixen en cas de tractament de les seves dades?

 

Com a titular de les dades, pot enviar-nos un escrit a *Farmàcia Marta Gento Senallè, Via Augusta, 49, 08006 Barcelona o a través de correu electrònic a l'adreça info@farmaciamartagento.com, adjuntant fotocòpia d'un document acreditant la seva identitat, per exercitar, a qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

 

Revocar els consentiments atorgats. Des de l'opció del meu compte, per a usuaris que no van realitzar compra *exprés pot revocar el consentiment d'enviament de publicitat

Obtenir confirmació sobre si en *Farmàcia Marta Gento Senallè s'estan tractant dades personals que li concerneixen o no.

Accedir a les seves dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incomplets.

Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Obtenir de *Farmàcia Marta Gento Senallè la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

 

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. *Farmàcia Marta Gento Senallè deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de *Farmàcia Marta Gento Senallè, si escau.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

 

Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)quan l'interessat consideri que *Farmàcia Marta Gento Senallè ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. Sense perjudici d'això, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de *Farmàcia Marta Gento Senallè, les dades de la qual de contacte són: Comitè *DPO; telèfon: 932 18 48 19 correu electrònic: info@farmaciamartagento.com.

 

Sense perjudici de l'anterior, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de *Farmàcia Marta Gento Senallè sol·licitant-ho per escrit a *Farmàcia Marta Gento Senallè, Via Augusta, 49, 08006 Barcelona, Espanya o a través de correu electrònic a l'adreça info@farmaciamartagento.com, adjuntant en tot caso un document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, en els termes establerts en la normativa vigent.

 

 

 Quin és la procedència de les dades quan no els ha facilitat el seu titular?

 

Al costat de la informació que vostè ens proporciona directament (per exemple, a través de formularis, etc.), obtindrem informació sobre els seus hàbits de navegació en cas que vostè consenti.

 

En cas que les dades facilitades es refereixin a altres persones físiques diferents del titular de les dades, aquest manifestarà haver informat i obtingut el consentiment previ d'aquelles per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats previstes en aquestes clàusules. En el cas concret de menors d'edat, si l'interessat no és el representant legal del menor es compromet a obtenir el consentiment exprés d'aquest.

 

 

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

 

*Farmàcia Marta Gento Senallè tractarà les dades a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

 

Canvis en la política de privadesa

 

*Farmàcia Marta Gento Senallè es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En dites suposades, anunciarà en el Lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

 

 

 AVÍS LEGAL

 

En el compliment del deure informació regulat en l'article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic titularitat de:

 

*Farmàcia Marta Gento Senallè amb domicili professional en Via Augusta, 49, 08006 Barcelona. Tel. 932 18 48 19 o en l'email: info@farmaciamartagento.com.

 

El present avís legal del regula l'ús del servei d'aquest portal en Internet d'ara endavant ("botiga online").

 

USUARIS

 

L'accés, navegació i/o ús d'aquest portal www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè), s'accepta les condicions d'ús que s'exposen en el present document. La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del mateix (d'ara endavant, "usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest mateix d'aquesta "botiga online" al moment mateix que l'Usuari accedeixi al Portal. Havent de ser llegides i acceptades cada vegada que utilitzi aquest Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions. L'usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars i acceptar si escau si fossin igualment d'aplicació les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. A través del Portal, la "botiga online" facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis") posats a disposició per la mateixa o per tercers.

 

 

ÚS DEL PORTAL

 

www.farmaciamartagento.com proporciona informació diversa sobre consell i hàbits de salut, serveis, programes o dades (d'ara endavant "continguts") pertanyents a *Farmàcia Marta Gento Senallè, assumint l'usuari la responsabilitat sobre l'ús del portal.

 

En cas d'optar l'usuari per registrar-se en aquesta web haurà de facilitar informació sobre les seves dades personals identificatives sent aquesta veraç i lícita. Si se li assignés a l'usuari una contrasenya (password i *login); es compromet l'usuari al seu ús diligent, entenent que la contrasenya és personal, secreta i intransferible.

 

Així mateix, si l'usuari participa en xats, fòrums, blogs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar comentaris que vulnerin la dignitat de les persones, per entendre's aquests discriminatoris, vexatoris, racistes, xenòfobs, pornogràfics, etc. I en conseqüència seran retirats a discreció del titular d'aquest portal. No sent en cap cas, www.farmaciamartagento.com responsable de les opinions emeses pels usuaris en aquesta web.

 

Quedant igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptibles de provocar danys al portal.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè), compleix amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altres disposicions aplicables. Havent-se adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

 

Per això, conforme a l'article 5 de la *LOPD, s'informa a l'usuari que les seves dades podran ser incorporats en un fitxer "Clients tendeixi online" declarat a la *AGPD, la finalitat de la qual és comercialitzar en www.farmaciamartagento.com productes de parafarmàcia, *dermocosmética, nutrició, etc., realitzar pagaments, devolucions, fer-li arribar ofertes i promocions, consells sobre hàbits de salut i gestionar el blog d'aquesta web; així com sota les condicions definides, en la seva política de privadesa publicada en la URL http://www.farmaciamartagento.com

 

A qualsevol moment l'usuari podrà exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, de forma gratuïta, enviant un email a: info@farmaciamartagento.com

 

O enviant per correu la seva sol·licitud a: www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè) Via Augusta, 49, 08006 Barcelona.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè), posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa, així com dels seus logotips, dissenys, quedant reservats tots els drets d'ús. Conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Quedant prohibida la reproducció, distribució de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per mig tècnic, sense autorització de www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè). Igualment es reserva el dret a realitzar els canvis que s'estimin oportuns, a suprimir o afegir continguts al portal. En cas que es disposessin enllaços o *hipervínculos a altres llocs d'internet, www.farmaciamartagento.com no es fa responsable ni controlarà els continguts dels mateixos.

 

RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

 

www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè), no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionis del tipus de transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, falta de disponibilitat temporal del portal, etc.

 

DRET D'EXCLUSIÓ

 

www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè), es reserva el dret a denegar o retirar el dret d'accés al portal o als seus serveis, sense intervenir preavís, a instàncies pròpies o d'un tercer per a l'usuari que incompleixi les condicions generals d'ús del portal.

 

DURADA I TERMINACIÓ

 

La prestació del servei del Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. "botiga online" està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis a qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars.

 

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

 

www.farmaciamartagento.com és la botiga online en Internet del Farmàcia *Farmàcia Marta Gento Senallè, les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats d'interès públic, legalment Establerta al Territori Nacional (Espanya), que presta els seus serveis professionals d'Atenció Farmacèutica i Consell i Informació sobretot el relacionat amb la venda dels productes de parafarmàcia, nutrició, *dermocosmética i atenint-nos a la Llei del Medicament Espanyola, aquesta botiga online no ven ni atendrà en cap cas demanats de medicaments per internet, ni dins ni fora d'Espanya, en compliment de la legislació vigent.

 

A més de per la normativa referenciada en aquest document, www.farmaciamartagento.com (*Farmàcia Marta Gento Senallè) i usuari acudiran en cas de conflicte als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris

Obert 365 dies

Dilluns a divendres

8h a 22h

Dissabtes, diumenges i festius

9h a 22h